Return to Top Return to Top

SAM SAM

fantastike
We zoeken kunstenaars… voor SAM SAM

Vorig jaar zijn SAM en Fantastikè een proefproject voor 2 jaar begonnen in het Koetshuis van Villa Kanjel aan de Meerssenerweg in Maastricht. In het Koetshuis zijn 3 ateliers ingericht: twee voor SAM-huurders en een voor Fantastikè. In het Fantastikè atelier werken een tiental kunstenaars met een heden of verleden in de GGZ . De SAM-huurders vervullen de rol van goede buur en geven incidenteel workshops. Dit project is een succes.
Ga vooral eens kijken tijdens de KunstTour 2014 in mei. Zie ook: www.fantastike.eu

Voor de toekomst willen we uitbreiding van het project op een definitieve locatie. Een atelierverzamelgebouw met meer ateliers voor SAM-huurders en ook uitbreiding voor Atelier Fantastikè. SAM en Fantastikè willen dit samen organiseren in het initiatief SAM SAM.

Gedacht wordt aan een gebouw vergelijkbaar met een school waarin een 3-tal lokalen voor Fantastike worden ingezet, en een 7-tal lokalen als individueel atelier voor SAM-huurders. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimten en taken voor de groep als geheel en voor de wijk waarin dit gebouw ligt. Gedacht kan worden aan een theehuis, expositieruimte, vergaderruimte, leslokaal voor kinderen, cursusruimte. Dit alles dient samen ontwikkeld te worden.
De bekostiging zal moeten voortkomen uit een mix van leegstandsbeheer, atelierhuur, eigen bijdragen, WMO gelden, opbrengsten en fondsen. De werktitel SAM SAM slaat op samen, maar ook op voor wat hoort wat en samen delen, het basisprincipe voor dit initiatief.

Met deze vragenlijst willen we peilen of er kunstenaars zijn die mee willen ontwikkelen.

1. Een atelier-verzamelgebouw van SAM-huurders samen met ateliers voor mensen met een GGZ heden/verleden en voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

spreekt mij aan, omdat…

spreekt mij niet aan, omdat…

2. Ik zou hier zelf een atelier willen hebben, omdat…

Ik zou hier zelf GEEN atelier willen hebben omdat…

3. Ik zie voor me wat zo’n verzamelgebouw kan betekenen voor de wijk erom heen, bijvoorbeeld…

4. Om zelf aan SAM SAM mee te doen is het voor mij belangrijk dat…

5. Heeft u nog tips voor SAM SAM? …

Zouden jullie in een retourmail de vragen puntsgewijs willen beantwoorden?
I.v.m. de voortgang van het project ontvangen wij de retourmail graag vóór 22 april a.s. op e-mailadres info@sam-ateliers.nl.

Bedankt,

Anne van Aalst, SAM
Bertille Soogelee, Fantastikè