De Alliance Française Maastricht neemt ook dit jaar weer het initiatief om een kleinschalig festival te organiseren op 1 mei in Maastricht: ‘Le jour du Muguet’. Het festival is bedoeld om uiting te geven aan de verbondenheid van Maastricht met het Franse cultuurgebied.

Het idee van het kleinschalige festival is geënt op een eeuwenoud gebruik om op de eerste dag van mei aan iemand waarvan men houdt een Lelietje van Dalen (un Muguet) te geven, als geluksbrenger.

Deze traditie, die in Frankrijk en België nog volop in ere wordt gehouden, krijgt in Maastricht een extra dimensie doordat jaarlijks een persoon die zich voor de versteviging van de Franse taal en cultuur in Maastricht verdienstelijk heeft gemaakt, een ereprijs, met een verwijzing naar ‘le Muguet’, krijgt uitgereikt. Rondom deze uitreiking vindt het festival plaats met Frans georiënteerde performances en veel muziek. Ook voor mensen die de Franse taal niet zo meester zijn, is het een heel boeiend programma. Maastricht: un tout petit peu Paris…

De deelname aan ‘Le Jour du Muguet’ is vrijwel gratis. Alleen voor het Bourgondisch buffet om 18.30 u. bij Selexyz Dominicanen vragen wij u een bijdrage van € 27,50 per persoon.

Van 13.00-16.00 u. is er op het Kommelplein bij het Kruisherenhotel Maastricht een kunstmarkt met portrettekenaars, muziek, straattheater, exposities, schilderende kinderen, etc. Voor informatie en inschrijvingen kunstmarkt zie hun website www.alliance-francaise.nl

Geef een reactie