ImageProxy-1.mvc

Aan het werk

Hoe ga je te werk?
Mijn drive ligt bij herbestemming. Dat hoeft niet perse in de vorm van een gebouw te zijn maar dat kan ook een heel gebied zijn. Onze opdrachten variëren van het omtoveren van een vervallen boerderij tot een woonhuis met een bed & breakfast, tot research doen naar wat wonen betekent in Parkstad Limburg, de oostelijke mijnstreek. Deze streek is de afgelopen 150 jaar zo veranderd, dat er geen eigen identiteit meer is, dat er geen eigen manier van wonen meer is. Dat wat er 150 jaar geleden was, is er niet meer. Toen kwam de mijnbouw. Dat is er ook niet meer. Wat is er nu dan nog? Daar doen we onderzoek naar. We zijn met allerlei stichtingen bezig om dat onderzoek gefinancierd te krijgen. Het doel is om andersoortige woningen te ontwerpen. 

Wat nu gebeurt is dat de bakstenen worden weggehaald en er worden weer nieuwe stenen neergezet. Er wordt niet gekeken naar hoe mensen daar ook anders kunnen wonen. Ons idee is om daarin een verandering op gang te brengen. Wat mooi zou zijn is dat niemand meer catalogus-woningen gaat kopen, maar vanuit zichzelf, of vanuit een collectief, gaat kijken naar wat de behoeftes zijn. En wat daar het beste bij past. Hoe zeg je dat? Ja, dat niet alle woningen hetzelfde zijn en dat mensen niet allemaal hun bank en hun tv in dezelfde hoek in huis plaatsen, volgens een soort van Ikea-gids. Economisch gezien is daar niks mis mee, maar sociaal gezien zijn er mogelijkheden die niet worden benut. (lange pauze… red.) Steeds meer mensen wonen alleen, mensen worden ook steeds ouder, ik wil graag door middel van architectuur meer sociale cohesie teweeg brengen. Dat begint bij onderzoek.