Inschrijven

Wie kan zich inschrijven?

SAM hanteert een wachtlijst. Om ingeschreven te worden dienen kunstenaars hun professionaliteit aan te tonen. Doorgaans voldoet een diploma van een HBO-kunstopleidingsinstituut. Is er geen diploma dan vragen we naar een c.v. met beroepsactiviteiten. Het kan zijn dat SAM het nodig vindt nadere informatie te vragen of een afspraak maakt voor een gesprek. Daarnaast vindt inschrijving voor het AINSI-project (zie verder pagina AINSI ) en het project SAM SAM (zie verder pagina “SAM SAM een project met Fantastike”) plaats volgens een aanvullende procedure.

De professionaliteitstoets van kunstenaars wordt uitgevoerd door een vaste externe commissie bestaande uit Sandrien Wansink, René Reynders en Wytske van der Veen. Incidenteel worden, afhankelijk van de discipline waar het om gaat, de volgende drie externe commissieleden geconsulteerd : Fons Dejong (Theater aan het Vrijthof), Woody R. Laurens (Toneelacademie) en Sigrid Paans (Conservatorium).

U kunt zich inschrijven als u als professioneel kunstenaar werkzaam bent. De meeste huurders van SAM zijn beeldend kunstenaars. Daarnaast bemiddelt SAM werk/oefenruimtes voor beoefenaars van andere professionele kunstdisciplines (zoals theater, muziek, vormgeving). Ook kunstenaars-initiatieven, kunstinstellingen en kunstopleidingen kunnen bij SAM terecht.