Stichting Ateliers Maastricht (SAM), gevestigd aan Achter de Barakken 31A, 6211 RZ in Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

SAM voert – in opdracht van de Gemeente Maastricht – het stedelijk atelierbeleid uit. De organisatie verhuurt permanente en tijdelijke ateliers en zet zich daarnaast voortdurend in om het aanbod van betaalbare en passende ruimtes uit te breiden.

Algemene contactgegevens: https://sam-ateliers.nl / info@sam-ateliers.nl
Achter de Barakken 31A
6211 RZ Maastricht
043-3614561

Annemiek Groen, coördinator van SAM, is contactpersoon met betrekking tot gegevensbescherming. Zij is te bereiken via 043-3614561 en annemiek@sam-ateliers.nl

Wij verwerken je persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die SAM verwerkt
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je staat ingeschreven op de wachtlijst van SAM en/of wanneer je een ruimte huurt bij SAM:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, die direct van toepassing zijn op het toewijzings- en verhuurbeleid van SAM

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SAM persoonsgegevens?
SAM verwerkt je persoonsgegevens voor het uitvoeren van het toewijzings- en verhuurbeleid van SAM.

Indien je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief van SAM dan gebruiken wij je gegevens om je te informeren over nieuws van SAM, onze projecten en aanverwante zaken.

Worden je gegevens overgedragen?
Indien van toepassing verstrekken wij relevante persoonsgegevens van SAM-huurders van ateliergebouwen aan WarmeMeterService B.V., het bedrijf dat individuele energieverbruiken meet en de te verrekenen kosten verdeelt over afzonderlijke huurders.

Geautomatiseerde besluitvorming
SAM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SAM) dit gecontroleerd heeft. SAM maakt gebruik van het AVG-goedgekeurde computerprogramma Informant voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit boekhoudprogramma is geschikt voor het verwerken van onze gegevens omdat het de gegevens van ingeschreven personen efficiënt kan verwerken en opslaan voor de betaling van huur en inschrijfgelden. Daarnaast is het systeem passend voor het gebruik en up-to-date houden van een wachtlijst voor huidige en toekomstige huurders.

Onze gegevens worden digitaal opgeslagen en beheerd door ICT-dienstverlener Knoworries, die deze op beveiligde servers in Nederland beheert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van versleutelde internetverbindingen.

Hoe lang bewaart SAM persoonsgegevens?
SAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. SAM bewaart je persoonsgegevens zo lang je op de wachtlijst staat of zo lang je huurder bent. De gegevens van gewezen huurders blijven zo lang bewaard als deze hun verplichtingen ten opzichte van SAM niet zijn nagekomen. SAM deelt de persoonsgegevens niet met derden. Daarnaast worden geanonimiseerde gegevens bewaard. Deze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden om het atelierbeleid periodiek te kunnen actualiseren.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws van SAM, onze projecten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die SAM op de website https://sam-ateliers.nl gebruikt
SAM gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij SAM een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die SAM gebruikt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar vanaalst@sam- ateliers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe SAM persoonsgegevens beveiligt
SAM neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon gegevensbescherming.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website https://sam-ateliers.nl worden gepubliceerd.

Laatste aanpassing: juni 2018

Download de privacyverklaring als pdf via deze link: Privacyverklaring SAM

 

 

 

.