De SAM-decorfabriek (oude fabriek van Mosa aan de Meerssenerweg 215) is weliswaar niet nieuw in het bestand van SAM maar verdient wel aandacht op deze plek omdat ook daar nieuwe plannen voor op stapel staan. De SAM-decorfabriek wordt gebruikt voor een combinatie van ateliers en expositie-/ manifestatie-ruimte. Op dit moment worden er drie ateliers verhuurd en ondanks de enorme oppervlakte van de fabriek blijft dat voorlopig ook zo. Volgens Jos Timmermans, de technisch beheerder van deze plek, komen er voorlopig geen ateliers bij omdat het dan lastig zou worden om ook grote projecten te programmeren. En dat is iets wat SAM hier graag wil.

Zo wordt in juni de Fashion Clash voor de tweede keer in de SAM-decorfabriek gehouden. Ook wordt bekeken of de eindejaarspresentaties van de ABKM rond die periode hier worden getoond. Daarnaast worden er in het voorjaar ook toneelopvoeringen van de Toneelacademie, van Toneelgroep Maastricht en van het jongerentheater Partout van Kumulus gehouden. En ook de D-Day designbeurs komt volgend jaar voor het eerst naar de fabriek aan de Meerssenerweg.
Er staat dus wel het een en ander te gebeuren in de SAM-Decorfabriek, maar desondanks benadrukt Timmermans dat het project nog slechts in de kinderschoenen staat:
‘De oude Decorfabriek begint een plek in het culturele veld van Maastricht te veroveren. Het pand heeft zoveel mogelijkheden en is geschikt voor zeer uiteenlopende exposities en projecten. Het zou mooi zijn als in de toekomst zowel kunstenaars als publiek de weg naar de fabriek goed weten te vinden.’
Timmermans zorgt er ook voor dat het pand geschikt wordt gemaakt voor projecten. Denk hierbij aan het optimaliseren van de wanden voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. SAM kan niet genoeg benadrukken dat de SAM-Decorfabriek en de expertise van technisch beheerder Jos Timmermans een breed scala aan mogelijkheden bieden. The sky is the limit!

Geef een reactie