In de voormalige Don Boscoschool aan de Anjelierenstraat in Mariaberg beheert SAM in samenwerking met stichting Fantastikè een 15tal kunstenaarsateliers: twee voor Fantastikè en daarnaast ong 13 voor SAM-huurders. Doel van Fantastikè is het promoten van kunst gemaakt door mensen met een GGZ-achtergrond. Fantastikè helpt GGZcliënt-kunstenaars hun artistieke ambities waar te maken in combinatie met een psychisch gezond leven. Het ligt in de bedoeling dat de kunstenaars in de SAM-ateliers een goede buur zijn van atelier Fantastikè en hiernaast incidenteel bijvoorbeeld een workshop geven. SAM SAM staat voor ‘samen doen’ en ‘samen delen’. Daarnaast werken de SAM-huurders in hun atelier aan hun eigen beroepspraktijk.

Kunstenaars die bij SAM staan ingeschreven en geïnteresseerd zijn in een atelier bij SAM SAM, kunnen een schriftelijke motivatie naar ons sturen. Geef hierin aan hoe je denkt dat je bijdrage eruit zou kunnen zien (aan iedere SAM-huurder in het pand wordt gevraagd om minimaal twee maal per jaar een project (mee) te organiseren). Komt er binnen SAM SAM een atelier vrij, dan volgt een gesprek met SAM en Fantastikè. Alleen aanvragen die aan voorafgaande voldoen kunnen in behandeling worden genomen.

fantastike
We zoeken kunstenaars… voor SAM SAM

Vorig jaar zijn SAM en Fantastikè een proefproject voor 2 jaar begonnen in het Koetshuis van Villa Kanjel aan de Meerssenerweg in Maastricht. In het Koetshuis zijn 3 ateliers ingericht: twee voor SAM-huurders en een voor Fantastikè. In het Fantastikè atelier werken een tiental kunstenaars met een heden of verleden in de GGZ . De SAM-huurders vervullen de rol van goede buur en geven incidenteel workshops. Dit project is een succes.
Ga vooral eens kijken tijdens de KunstTour 2014 in mei. Zie ook: www.fantastike.eu

Voor de toekomst willen we uitbreiding van het project op een definitieve locatie. Een atelierverzamelgebouw met meer ateliers voor SAM-huurders en ook uitbreiding voor Atelier Fantastikè. SAM en Fantastikè willen dit samen organiseren in het initiatief SAM SAM.
(meer…)

Geef een reactie