Actie: Zaterdag 20 november om 17.00 op de Markt in Maastricht.

Hoe
Op 20 november voeren we om 17u actie op de Markt in Maastricht en we willen graag dat u meedoet. Tientallen kleine en grote processies starten vanuit alle kunstinstellingen verspreid in de stad. Gewapend met trommels, fakkels, spandoeken,… trekken we naar de markt waar we met zijn allen in stilte een groot brandend vraagteken vormen. Daarna bouwen we langzaam op naar de gezamenlijke schreeuw, we roepen met één mond want Limburg schreeuwt om cultuur! Kom uit uw stoel, uw museum is straks dicht, uw poppodium gesloten, uw theater bestaat niet meer,… Samen met u hebben we een grotere stem. Tegelijk met Maastricht, wordt ook in een aantal andere steden in Nederland actie gevoerd.

Stiching Ateliers Maastricht (SAM) doet mee en roept iedereen op om zich om 16.30 uur met zoveel mogelijk mensen te verzamelen bij ons kantoor (Achter de Barakken 31A) om gezamenlijk in optocht naar de markt te trekken.
Neem zoveel mogelijk trommels, spandoeken enz. mee! Graag vragen wij u om u uiterlijk woensdag 17 november bij ons aan te melden via info@sam-ateliers.nl. Wij kunnen dan voor voldoende fakkels zorgen. De meest actuele informatie zal steeds te vinden zijn op www.facebook.com/limburgschreeuwt. Ben u lid van Facebook, maak uzelf dan vriend van deze pagina en stuur deze pagina ook door naar anderen. Mobiliseer zoveel mogelijk mensen!

Waarom
Met de botte bijl snoeit deze regering het culturele veld, zonder oog voor wat er na komt. En de gevolgen zijn er voor iedereen, want iedereen komt dagelijks met cultuur in aanraking. Via de muziekles van uw buurmeisje, het optreden van de fanfare, de kunst in musea en bij u aan de muur, de ontwerpers van mooie gebouwen, de films in de bioscoop en de boeken die u leent in de bibliotheek. Cultuur is er van en voor iedereen, er gaan twee keer zoveel mensen naar het theater dan naar het betaald voetbal, 4 miljoen mensen hebben een bibliotheekpasje en er zijn 8 miljoen actieve beoefenaars van amateurkunsten, en 20 miljoen bezoeken aan musea elk jaar. Zeg nu nog eens dat kunst elitair is. Wat de regering wil, is niet bezuinigen, dit is moedwillig slopen van iets waar het gros van de Nederlanders van geniet. Dus roepen we u op om met ons mee te doen.

Elitair dreigt het wel te worden als kaartjes duurder worden en vele instellingen verdwijnen of meer inkomsten moeten verwerven om het hoofd boven water te houden. Kunst en cultuur mogen niet verdwijnen. Talloze studies wijzen het belang van kunst op alle vlakken aan maar daar trekt deze regering zich niets van aan. Kunst brengt mensen samen, zet aan het denken, stimuleert innovatie en brengt welvaart. Dit zijn toch noodzakelijke bouwstenen voor de toekomst, denkt u niet? Nederland is een van de rijkste landen in de wereld maar het degradeert zichzelf tot een cultureel niemandsland met ook gevolgen voor toerisme en handel. In tijden van crisis moet iedereen bezuinigen, dat klopt. Maar de kunst en cultuursector moet niet meer bloeden dan een ander, van een kaalslag wordt niemand beter. En waar hebben we het over? We spreken over het budget van een paar kilometer autosnelweg terwijl kunst en cultuur een heel land met elkaar verbindt.

Geef toe, wat zou Limburg zijn zonder de Limburgse cultuur? Limburg heeft een rijke cultuurhistorie met een vitaal cultuur leven van amateurs en professionals. De uitdaging voor de overheid is om net in tijden van crisis dit te versterken en te behouden. Niet netwerken afbreken en mensen de kans geven zich terug te trekken op hun eilandje maar samenwerken aan de toekomst. Samen verder bouwen aan de Limburgse cultuur en identiteit.

Heel graag tot zaterdag 20 november!

Geef een reactie