Vastgoedeigenaren

SAM zoekt ateliers

INFORMATIE VOOR VASTGOEDEIGENAREN BEHEER VAN UW EIGENDOM EN VASTGOEDBESCHERMING: UW BELANG

Het belang van de bescherming van leegstaand vastgoed is groot. Leegstaande panden verwaarlozen niet alleen doordat ze niet in gebruik zijn maar kunnen ook worden gekraakt en zijn gevoelig voor vandalisme. Naast het belang dat u als eigenaar heeft is er ook een maatschappelijk belang. Professionele kunstenaars die behoefte hebben aan een werkruimte kunnen gebruik maken van de mogelijkheid een ruimte tegen een lage prijs te huren. Door SAM te laten beheren levert u een substantiële bijdrage aan het culturele leven in Maastricht.

HOE GAAT SAM TE WERK?

SAM beheert een aantal panden in Maastricht, vaak op permanente basis. Daarnaast heeft SAM tijdelijke panden in beheer; o.a. aan de Seringenstraat en Anjelierenstraat. Ongeveer 200 kunstenaars hebben op dit moment door bemiddeling van SAM een werkruimte. Er is echter nog een wachtlijst en SAM zoekt dan ook voortdurend atelierruimtes in bijvoorbeeld scholen en kantoor of winkelruimtes. Op dit moment ligt het accent op tijdelijke atelierruimtes.
Ieder gebouw, iedere locatie en iedere eigenaar is anders. SAM bepaalt dan ook in overleg met de eigenaar welke invulling het meest geschikt is voor het tijdelijke gebruik.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De kosten van het beheer worden door SAM zo laag mogelijk gehouden en zijn afhankelijk van een aantal factoren. SAM heeft geen winstoogmerk. Huurpenningen worden dan ook gebruikt om de doelstelling van de SAM te verwezenlijken en komen dus geheel ten goede aan de kunstenaars. Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op telefoonnummer 043 3614561 of via de mail.