Return to Top Return to Top

SAM & Partners

 

Artists in Residence

SAM is samen met de Jan van Eyck Academie de pilot Maastricht invites Artists in Residence aan het Theresiaplein gestart. In dit voormalige schoolgebouw heeft SAM vier woon-werkateliers gerealiseerd. Deze ateliers zijn in gebruik voor tijdelijke huisvesting onder de noemer Artists in Residence.

Het idee van deze pilot is dat kunstenaars die in Maastricht hun opleiding hebben genoten, zich hier ook voor langere tijd kunnen vestigen en zich zo kunnen committeren aan de stad, de kunsten, de instellingen en kunstenaars. Tegelijk kunnen zij bijdragen aan het idee van Maastricht als stad van en voor talentontwikkeling, als ‘stad van culturele carrières’.