ImageProxy-1.mvcSAM start samen met de Jan van Eyck Academie (JvE) de pilot Maastricht invites Artists in Residence aan het Theresiaplein. In dit voormalige schoolgebouw heeft SAM onlangs vier woon-werkateliers gerealiseerd. Twee van deze ateliers worden gereserveerd voor tijdelijke huisvesting onder de noemer Artists in Residence.

De Jan van Eyck Academie heeft veel buitenlandse studenten die voor 1 jaar postacademisch onderwijs volgen. Tijdens dat jaar zorgt JvE voor huisvesting van deze studenten. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat de projecten waar de postacademici aan werken, nog niet zijn afgerond binnen dat jaar. Kortom, er is behoefte aan een (tijdelijk) onderkomen na die periode.

Deze pilot past binnen de ambitie van de gemeente Maastricht zoals die is gepresenteerd in de economische visie ‘Made in Maastricht’. De stad benoemt in de visie drie prioriteiten: het versterken van de relatie tussen cultuur en economie, verstevigen van Maastricht als ontmoetingsstad en het verder uitbouwen van Maastricht als universiteitsstad en internationale kennisstad. Dit betekent dat de stad erop inzet om niet alleen talent te ontwikkelen (o.a. via Universteit Maastricht en Hogeschool Zuyd), maar met name ook om dat talent te behouden voor stad. En daar is een prettig vestigingsklimaat voor nodig.

Het idee van deze pilot is dat kunstenaars die in Maastricht hun opleiding hebben genoten, zich hier ook voor langere tijd kunnen vestigen en zich zo kunnen committeren aan de stad, de kunsten, de instellingen en kunstenaars. Tegelijk kunnen zij bijdragen aan het idee van Maastricht als stad van en voor talentontwikkeling, als ‘stad van culturele carrières’. SAM en JvE starten deze pilot voor een periode van twee jaar.

Over de wijze van toewijzing van de resterende twee woonwerkruimtes aan het Theresiaplein wordt later dit jaar door SAM een besluit genomen.