Ateliers Kasteel Holtmeulenstraat


De verbouwing van het atelierpand Kasteel Holtmeulenstraat is verder uitgesteld tot de zomer 2010. Dit betekent dat het huidige gebruik, langer dan oorspronkelijk verwacht was, zal doorgaan. Wanneer er in dit pand ateliers vrij zijn, biedt SAM deze in bruikleen aan. I.v.m. de planvorming in de nabije toekomst, wordt het gebruik uitdrukkelijk aangeboden voor een periode niet langer dan tot 1 juli 2010.