Bestuurswissel bij SAM

Onlangs heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur van de stichting Ateliers Maastricht (kortweg SAM). Er is afscheid genomen van oud-voorzitter Jean Dols en de bestuursleden Paul Vincken en Anouk Aben. Natuurlijk komen er hiervoor drie nieuwe bestuursleden voor in de plaats.

Het nieuwe bestuur van SAM ziet er nu als volgt uit:

Jo Nelissen – Voorzitter
Izi Wudka – Secretaris
Edwin Bakker – Penningmeester en de bestuursleden:
Joyce Daems, Rick van der Linden en Jenneke van der Weijden

SAM blijft zich met het nieuwe bestuur inzetten om betaalbare ateliers voor kunstenaars te realiseren. Momenteel beheert SAM 220 ateliers in Maastricht en een tiental atelierwoningen.