GERD VERSCHOOR

Van bloemist, via Maastricht en New York USA, naar autodidact beeldend kunstenaar.

Van bloemstengel naar de stok.

Door de stok van buiten naar binnen te verplaatsen vindt er een transformatie plaats die de zwaarte kracht van de stok opheft, de stok verander van een natuurlijk item in een object. Het is geen dode tak meer.

De stok wordt niet alleen bepalend voor de ruimte, maar bepaald de ruimte.

De transformatie van de natuur is wat mij bezighoudt als kunstenaar.

Tegenwoordig houdt veranderingen in (de) natuur de mens bezig. Men praat over milieu en klimaat veranderingen in termen van onze natuur. Edoch, er is een groot verschil tussen “Onze” natuur en “De” natuur.We maken ons zorgen om De natuur. Dat is voor ons tastbaar.


Circle

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ALFONS DE LAAT

De menselijke natuur verraad zich als de mens spreekt over DE natuur.

Vanuit een breder perspectief wordt klagen over het klimaat niet alleen indringender, maar worden vooral de voortdurende blinde vlekken van onze sociale “realiteit” pijnlijk zichtbaar. Hopelijk blijft de nu wereldwijd toonaangevende weten-schap objectief, nieuwsgierig naar alle vormen van leven/laten leven en vervalt niet tot een nieuwe religie van de moderne tijd.

To slow to keep the pace, yet fast drawing conclusions

Just Human….Alfons de Laat (2020]


Future Smiley