Open Call voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst

In deze roerige tijd is besloten de Open Call voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst wel doorgang te laten vinden. Juist nu. ‘Want een schilderij kan luiken openen in ons hoofd en ons meenemen naar een andere werkelijkheid waarvan we het bestaan nooit hadden kunnen vermoeden. Zo’n kijkervaring schept ruimte.’ aldus Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in zijn toespraak bij de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst in 2014.
De Prijs is bedoeld om jonge, talentvolle in Nederland werkzame schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. Voor meer informatie en deelname: www.koninklijkeprijs.nl

De eerste jureringsronde vindt digitaal plaats. Tot 15 mei kunnen kunstenaars tot 35 jaar werk inzenden om mee te dingen naar de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020. De tweede jureringsronde in juli en de uitreiking en opening van de tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam in het najaar zijn onder voorbehoud. Indien nodig krijgen deze een andere vorm.
Drie kunstenaars worden onderscheiden door de Koning. Met de onderscheiding ontvangen de kunstenaars elk een bedrag van 9.000 euro.

De Koninklijke Prijs werd in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst. Sindsdien is de Prijs uitgereikt door opeenvolgende staatshoofden aan later toonaangevende kunstenaars, zoals Jan Toorop (1887), Aat Veldhoen (1955), Natasja Kensmil (1998) en Marie Aly (2009). Koning Willem-Alexander zet deze traditie van koninklijke aandacht voor de schilderkunst sinds 2013 voort.