SAM in de etalage

SAM onderzoekt of het zinvol en haalbaar is om naast ateliers ook tijdelijke leegstaande winkelruimten in beheer te nemen. Deze zijn bedoeld voor SAM kunstenaars die behoefte hebben aan een ruimte waarin zij kunnen werken en daarnaast hun werk aan een groter publiek willen tonen. De vergoeding die SAM vraagt is afhankelijk van de grootte en het soort ruimte maar zal niet “SAM vreemd” zijn, dus passen bij het prijsniveau dat SAM hanteert voor haar tijdelijke ateliers.

Iedereen die interesse heeft kan zich daarvoor melden bij vanderheijden@sam-ateliers.nl.

Let wel: op dit moment is er nog geen ruimte beschikbaar maar SAM is in onderhandeling met eigenaren.