Eind 2012 zijn aan het Theresiaplein 29 ateliers gerealiseerd. Vanaf januari 2015 zijn daar vier woon/werkruimtes bij gekomen, die in gebruik zijn voor tijdelijke huisvesting onder de noemer Artists in Residence. Drie van deze ruimtes worden door de Van Eyck gehuurd voor deelnemers (en tijdelijke projecten). 
 
In de vierde heeft zich een steeds wisselend internationaal gezelschap van technische studenten gevestigd die werken voor het Mine Kafon Drone Project, een startup die technologie ontwikkelt voor het opsporen en vernietigen van landmijnen die overal ter wereld nog steeds talloze slachtoffers maken.