Als er één plek is waar SAM haar samenwerkingsfilosofie uitdraagt is het wel de wijk Mariaberg. De kunstenaars van de Seringenstraat en de Anjelierstraat hebben de smaak te pakken. Ze zijn actief bij het buurthuis en organiseren onder andere het jaarlijkse ‘beestenfeest’ waar iedereen met zijn of haar huisdieren welkom is. Verder maakt een huurder videoportretten van de buurt, is een kunstenaar bezig met muurschilderingen en werkt een groep aan de ontwikkeling van buurtvitrines. De bijdrage van de huurders wordt in de wijk erg gewaardeerd.
 
In de lente van 2020 kreeg SAM van Woningstichting Woonpunt enkele voormalige winkelpanden in winkelcentrum Malpertuis in tijdelijk beheer. De panden zijn voorzien van grote winkelpuien waardoor huurders de mogelijkheid hebben hun werk prominent tentoon te stellen. In navolging van het succes van de samenwerkingsactiviteiten in Mariaberg, wordt ook hier ingezet op aansprekende ateliers van kunstenaars met hart en inzet voor de wijk. 
 
Is er een atelier vrij in Mariaberg of Malpertuis? Kunstenaars die bij SAM staan ingeschreven en geïnteresseerd zijn in een atelier, kunnen een schriftelijke motivatie naar ons sturen. Geef hierin aan hoe je denkt dat je bijdrage eruit zou kunnen zien (aan iedere kunstenaar wordt gevraagd om minimaal tweemaal per jaar een project (mee) te organiseren). Eventueel volgt er een gesprek met SAM. Van de etalage-ateliers in Malpertuis wordt daarnaast verwacht dat ze een representatieve uitstraling hebben. Alleen aanvragen die aan voorafgaande voldoen kunnen in behandeling worden genomen.