Winnend project voor stichting Fantastikè!

Stichting Fantastikè heeft in Maastricht een atelier voor kunstenaars met een GGZ heden of verleden. Kunst maken is belangrijk voor de leden als bijdrage aan hun herstel. Het atelier bevindt zich in een van de ateliergebouwen van SAM (Stichting Ateliers Maastricht).
Er wordt –in samenwerking met SAM– gewerkt in een kunstomgeving tussen en met andere kunstenaars. Fantastikè ontving een bijdrage van € 6.600 voor een bijdrage in de kosten van het atelier.

Fantastikè heeft op 29 oktober de VGZ-herstelspecial gewonnen als een van de 16 winnende projecten. Verzekeraar VGZ bestemt in samenwerking met de GGZ-instellingen 1 euro per afgesloten DBC voor initiatieven van cliënten op het gebied van herstel. Zo werd dit jaar € 100.000 verdeeld.

In de GGZ zijn er steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. Samen met de GGZ-instellingen en de patiënten en cliëntenorganisaties MIND reikt VGZ daarom jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze initiatieven.