Wisseling van de wacht

Beste mensen,
 
Hierbij stel ik jullie namens SAM in kennis van het aanstaande pensioen per 15 juli a.s. van Anne, onze coördinator en in deze functie bijna 25 jaar lang het gezicht van SAM naar de binnenkant en naar de buitenkant van onze organisatie. 
 
We hebben Anne leren kennen als een persoon met een grote drive; een drive die voortkwam uit haar overtuiging dat bij een stad als Maastricht – een stad die zich toch graag afficheert met haar culturele klimaat – het adequaat en betaalbaar huisvesten van kunstenaars/creatieven een vanzelfsprekende zaak dient te zijn. Deze drive en deze overtuiging heeft zij van meet af aan op een niet aflatende wijze uitgedragen, naar gemeente, naar kunstinstellingen, naar de opleidingen, maar ook naar vastgoedeigenaren. Daarmee heeft Anne ook op een uitermate effectieve manier de rol ingevuld van vormgever van het atelierbeleid in Maastricht.
 
Wij zijn haar daarom zeer erkentelijk voor alles wat zij in haar SAM-carrière heeft betekend voor de realisatie van het Maastrichtse atelierbeleid en zeker ook voor de manier waarop SAM een begrip is geworden in de stad. Daarmee is een stevig fundament gelegd waarmee de toekomst van SAM met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.
 
Het vertrek van Anne betekent ook het aantreden van een nieuwe coördinator bij SAM. Met veel genoegen introduceren we Annemiek Groen; zij gaat de fakkel van Anne overnemen en is op 15 mei jl. begonnen. Annemiek woont in Maastricht en is op vele fronten actief in de stedelijke culturele sector en ziet vanuit die context ook het belang van een organisatie als SAM. Zij zal in de begintijd door Anne ingewerkt worden en per 15 juli de leiding over de SAM-organisatie overnemen.
 
De komende tijd zal SAM ook benutten om Annemiek aan de diverse stakeholders van SAM voor te stellen. Anne heeft aangegeven bij deze gelegenheden ook graag van u afscheid te nemen; gezien de beperkingen vanwege corona ziet Anne af van een formele afscheidsbijeenkomst.
 
Wij wensen haar – met haar dierbaren – een mooie nieuwe levensfase toe.
Annemiek wensen we alle succes in haar nieuwe functie.
 
Namens SAM,
 
Jean Dols
bestuursvoorzitter