1+1+1+1 is het eerste werkproject van ’T BRANDWEER WERKT dat onlangs van start ging en kan worden bezichtigd tijdens de Coup Maastricht. De expositie is geopend van 3 juli tot 26 juli. De opening is op vrijdag 3 juli as. om 12.00 uur. Vier jonge kunstenaars, Dirk Bours, Inge Stevens, Torsten Uerlings en Thomas Bürke, studeren aan de Academie Beeldende Kunst te Maastricht op de afdeling Autonoom. Zij zien de mogelijkheid om in ‘t Brandweer te werken als een uitdaging om de confrontatie aan te gaan met het publiek en willen de overgang van het derde naar het vierde studiejaar gebruiken om, in hun eigen woorden, “de spanningsboog tussen de autonomie van het kunstwerk en de openbaarheid daarvan te onderzoeken”. De kunstenaars beschouwen dit project als een noodzakelijke voorbereiding op hun afstuderen in 2010.
De schilderijen van Dirk Bours zijn voornamelijk gebaseerd op beelden en foto’s uit zijn directe omgeving, veelal gebouwen, industriële en verstedelijkte landschappen die in zijn ogen een fragment uit de wereld om ons heen, de ‘realiteit’, vormen. Hij maakt gebruik van grafische druktechnieken en schildert abstracte elementen die samen een bepaalde dynamiek en ritme op het vlak vormen. De beelden die ontstaan begeven zich tussen abstractie en figuratie. De vormen en vlakken zelf zijn abstract te noemen; de aanwezigheid van een bepaalde soort herkenbaarheid is hoewel voelbaar, niet meer helemaal goed herleidbaar.

Ook Torsten Uerlings baseert zijn schilderijen op foto’s. Deze foto’s, die voornamelijk uit de krant komen, zijn het beginpunt voor zijn werk. Torsten creëert zijn eigen wereld door middel van abstractie en verplaatsing, zodat in het nieuwe beeld een andere, niet van tevoren bepaalde, inhoud ontstaat. Hij beschrijft deze handeling als een manier waarop hij zich “het oorspronkelijke beeld eigen kan maken”. De boodschap van de foto verdwijnt volkomen in het doek, soms als een indirect protest tegen de situaties die hij afbeeldt. Daardoor ontstaat er een openheid, die ook benadrukt wordt door het gebruik van gestileerde vormen en sterk kleurgebruik.

Thomas Bürke is geïnteresseerd in de wisselwerking tussen het ruimtelijke en het tweedimensionale. Dit komt tot uiting in zijn collages van ruimtes, die tijdens zijn werkproces van binnen naar buiten groeien, zodat er een verbeelding van een focus ontstaat. Dit levert een suggestie van ruimtelijkheid op die elk moment kan vervallen. “Waarneming wordt nooit herinnerd in rechthoekige beelden”; “zijn beelden begrensd en wat gebeurt er dan buiten het focus?”: dit zijn zo de items die Thomas onderzoekt. Ook maakt Thomas video filmpjes. Hierin speelt hijzelf alle rollen van het verhaal in soms slapstickachtige situaties die zich afspelen in een ruimte.

Net als Dirk en Torsten is Inge Stevens geïnspireerd door foto’s. Haar werk gaat uit van foto’s die ze maakt in haar omgeving. Het betreft veelal snapshots met een analoge camera, zodat het resultaat niet gecontroleerd of van tevoren bepaald is. Ze bewerkt deze beelden op een intuïtieve manier met middelen zoals viltstift, naald en garen, of een schaar of mes. Vaak kopieert Inge de beelden, of knipt er bepaalde vormen of silhouetten uit, zodat gelaagde en gevoelige beelden ontstaan. Ze vraagt zich af “waar het door komt dat een foto geloofwaardig is als werkelijkheid, en wat een werkelijkheid dan is”. Tevens maakt Inge video filmpjes-die ze omschrijft als levende foto’s met een zo klein mogelijke spanningsboog- en installaties. Inge ziet ‘t Brandweer als een kans om haar werk op een ruimtelijke manier uit te diepen.

Na 1+1+1+1 volgt van half augustus t/m half september het werkproject van Stichting maM (Moving Art Maastricht), die kunstzinnige textielproducten maken met gebruik van duurzame, milieuverantwoorde materialen en productieprocessen. Meer informatie volgt als dit project van start gaat. Vanaf 3 oktober start de expositie “AN ACT IN 20 MINUTES”, een multi media installatie door Juul Sadée; meer info volgt tzt.

Geef een reactie