Waar en wanneer 15 drawings, 6 video’s and a cube is van 20 maart t/m 10 april 2011 te zien in `t Brandweer en is, na de openingsdag, iedere wo – zo van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

De opening is op zondag 20 maart om 15.00 uur.

De tentoonstelling wordt gepresenteerd in twee ruimtes: de grote projectruimte van ‘t Brandweer, met daarbinnen een speciaal voor de tentoonstelling gecreëerde ruimte in de vorm van een kubus. De nieuw ontstane ruimtes zorgen ervoor dat het uiteenlopende werk van drie kunstenaars optimaal gepresenteerd kan worden.
Twee en een halve week voorafgaand aan de tentoonstelling start een werkperiode waarin de kunstenaars de ruimte zullen inrichten. Aan de buitenkant van de kubus toont Arno Sijben licht melancholische – en ingetogen tekeningen, gemaakt met zwarte inkt en potlood. Rondom de kubus presenteert Nikki Pelaez een installatie bestaande uit zes televisietoestellen waarop filmpjes te zien zijn die een bonte wereld tonen, waarin onschuld een grote rol speelt. Binnen de begrenzing van de kubus zal Chantal Le Doux zich tijdens de werkperiode door de ruimte laten inspireren om tot de presentatie van haar werk te komen.

De kunstenaars:

Nikki Pelaez De toon van de filmpjes van Nikki Pelaez is licht absurdistisch, maar de ondertoon is wrang. Het werk zit vol tegenstellingen, zowel inhoudelijk als qua vorm en techniek. Thema’s als aantrekken en afstoten, tederheid en hardheid, onschuld en verdorvenheid spelen een rol in haar werk. Tijdens het maken van de filmpjes heeft Pelaez bewust gekozen voor een primitieve aanpak. De films zijn analoog gefilmd en gemonteerd. Hier zijn later digitale handelingen aan toegevoegd. Imperfectie als commentaar op het perfectionisme dat hoort bij deze digitale wereld waarin alles mogelijk lijkt te zijn. Deze imperfectie wordt verder doorgevoerd door zes ouderwetse televisietoestellen op eigen tafeltjes willekeurig in de ruimte te plaatsen.

Arno Sijben Een licht melancholische, mystieke sfeer is terug te vinden in de tekeningen van Arno Sijben met als titel “De tragiek traag voorbij”. Deze serie tekeningen is ontstaan door een combinatie van eerder gemaakte schetsen en nieuw gefotografeerd beeldmateriaal. Sijben werkt vanuit het idee om met zo min mogelijke materiaal een zo sterk mogelijk beeld te krijgen. Als hulpmiddel gebruikt hij grafische tekenprogramma’s waarmee hij op zoek gaat naar een omslagpunt tussen de oorspronkelijke tekening met haar kenmerkende sfeer en het moment dat de tekening aan kracht verliest, waardoor uiteindelijk niets meer dan zwarte vlekken resteren.

Chantal Le Doux Chantal Le Doux’ werk voelt vaak aan alsof het zich in een tussenstadium bevindt; het moment dat de bewerking af is, maar de betekenis nog niet gefixeerd. In haar doorgaans intieme presentaties gaat het dan ook niet zozeer om de individuele schilderijen, maar meer om de verbindingen die ontstaan tussen de werken onderling op het moment dat ze bij elkaar worden gebracht. Die verbinding kan ontstaan tussen twee schilderijen, maar ook tussen meerdere grotere – of kleinere werken. Zo ontstaat een scala van associaties die ze kunnen oproepen bij de toeschouwer.

Geef een reactie