De voorbereiding

Het pand aan de Holtmeulenstraat was al in beheer van SAM, maar op tijdelijke basis. Dit betekende dat de bewoners op de wip zaten en het risico liepen eruit gezet te worden. Na een proces van jaren en een toezegging van de gemeente kon het gebouw eindelijk in het permanente bestand van SAM worden opgenomen. Dit was niet gelukt zonder de steun van de gemeente die het belang van permanente ruimtes voor kunstenaars erkende en bereid was om te investeren. Goed nieuws dus. Maar dit betekende wel dat het pand door de gemeente opgeknapt moest worden. En dat ging niet zonder slag of stoot…

Het begon met de vraag of de bewoners konden blijven zitten tijdens de verbouwing of tijdelijk moesten verhuizen. We gingen uit van een periode van 4 maanden en in overleg met de huurders en gemeente is besloten om ze niet op te zadelen met verhuisperikelen, maar met bewoners-ongemak. Alle betrokkenen dachten dat dat wel te doen was voor deze korte periode. Maar dat liep anders. Een aantal bedrijven ging failliet vanwege de crisis en liet de gemeente achter met onafgerond werk. Gevolg: een intensieve, langdurige verbouwing die veel heeft gevraagd van SAM, de gemeente en de bewoners. Omdat de opknapbeurt veel meer tijd vergde dan gedacht kregen de huurders te maken met allerlei ongemakken. Wij zijn dankbaar voor het begrip en geduld van de bewoners!

Geef een reactie