Het Kringbestuur is zeer verontrust over de regeringsplannen. Alleen al het voornemen om het btw-tarief te verhogen, baart ons grote zorgen en zal direct ingrijpen op de financiële armslag van al onze leden. De gevolgen van de regeringsplannen voor de tentoonstellingsmogelijkheden en –voorwaarden is minder helder, maar ook die lijken drastisch slechter te worden. Zonder protest willen we dit niet over ons heen laten gaan.

We hebben gekozen voor een actie waarvan we denken dat alle leden zich er in kunnen vinden. Een actie dus die gericht is tegen het voorgenomen cultuurbeleid van de nieuwe regering. Het leek ons belangrijk een actie te bedenken die door een ieder goed uitvoerbaar zou zijn om zoveel mogelijk deelnemers te krijgen. Een actie die eenvoudig en snel te realiseren is en waarin je ook je creativiteit kunt tonen.

Ons voorstel is:

NKvB sluit alle ateliers
Ieder plakt een bordje op de atelierdeur dat het atelier gesloten is. Er wordt een foto gemaakt van de kunstenaar op het moment dat zij/hij de deur sluit: uitgedost en voorzien van attributen, misschien strijdvaardig, misschien geheel uitgewrongen. In de manier waarop je jezelf toont kan je al je creativiteit kwijt. Die foto mail je naar redactie@nkvb.nl, waar de serie foto’s tot een bijzondere collectie wordt gemaakt. De foto’s zullen we in ieder geval op onze site tonen. Wat we er verder mee gaan doen is op dit moment nog niet duidelijk. Waar mogelijk en zinnig zullen we aansluiten bij andere initiatieven, om meer gewicht aan onze stem te geven.

We roepen alle kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven op hetzelfde te gaan doen. Kunstenaars kunnen bij ons foto’s inleveren; kunstenaarsinitiatieven kunnen onze actie overnemen.

Wil je meedoen met de actie:
Stuur je foto zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 20 november, naar: redactie@nkvb.nl

Wil je meer actie?:
We hopen van harte dat alle leden deze actie zullen ondersteunen. We hopen daarmee een krachtige stem tegen het beleid te kunnen laten horen.

Met een zeer verontruste groet,
Het bestuur

P.S. 1 Natuurlijk worden de foto’s uitsluitend gebruikt voor protestacties tegen dit regeringsbeleid. Door het insturen van je foto geef je aan dat de foto gebruikt mag worden voor publiciteit en voor de acties tegen het nieuwe regeringsbeleid.

P.S. 2 Mogelijk zijn er leden die mee willen doen, maar voor wie het niet makkelijk is een digitale foto te maken of te versturen. We zullen proberen u verder te helpen als u zich meldt bij: pr@nkvb.nl.

Geef een reactie