kunsttour 2014 4Op verzoek van Will Kohlen van TOPOS-Architectuurcentrum Maastricht:

WikiHuis & Architectuurmodellen In het kader van de tentoonstelling Atelier à Habiter in Z33 te Hasselt ontwierp en bouwde een groep architectuurstudenten 2BA van de Universiteit Hasselt afdeling Architecture & Arts met de steun van FabLab Genk een WikiHouse-module / onthaalmodule, die nu ook in Maastricht te zien is.

Vorm & Akoestiek: Mike Kramer met MMA+ studenten bij “Topos during Kunsttour” Mike Kramer geluidskunstenaars en art director (h)ear) www.h-ear.org presenteert samen met eerste- & tweedejaars studenten van de Academie van Bouwkunst Maastricht (MMA+) dit project tijdens KunstTour 2014. Naar aanleiding van een studieopdracht met als thema “vorm en akoestiek” hebben de studenten opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor een tijdelijk observatorium in relatie tot het Maastrichtse Eiffelgebouw en omgeving welk een praktische functie moet invullen met significante geluidsbeleving. Daarbij rekening houdend met gegevens als materialiteit, vorm en functionaliteit en vraagstukken als “Hoe om te gaan met omgevingsgeluid” en “Moet geluid worden versterkt, verminderd of getransformeerd?”. “Over wat voor een geluid hebben we het?” “Heeft dit kwaliteit of is dit storende witte ruis?” Voor de locatie is gekozen voor het voormalige terrein van Sphinx met zijn Eiffelgebouw in Maastricht. De studenten zullen tweedimensionale tekeningen, digitale ontwerpen, maar ook maquettes tonen.

Beide tentoonstellingen zijn na het KunsttourWeekend nog tot 13 juni (WikiHuis+) en 6 juni (Vorm & Akoestiek) te zien.
Ma/vr 11.00- 16.00, Infocentrum Belvedere aan de Boschstraat 24a te Maastricht.

Voor tour met uitleg/toelichting (min. 10 pers.) neem contact op met willkohlen@gmail.com of bel 06 46 32 52 15

Geef een reactie