Tijdens de door de provincie Limburg georganiseerde kunstmanifestatie “Glocal Affairs” is in ‘t Brandweer, aan de hand van de kunstenaars Ray Moon en Oscar Creemers, de tentoonstelling “ELLY” te bezichtigen.
Ray Moon zegt over zijn werk: “ik begin ergens op het doek en merk dat er dan een soort organismen groeien bestaande uit gebouwen, figuren en “onderdelen”; op den duur klontert alles samen tot een grote prop”. Dit volgens de weg van de (on)logica die schilderkunst heet. Zo ontstaat er een soort exacte chaos, bestaande uit “trash” onderdelen. Deze elementen ademen een sfeer van zowel destructie als van een vreemd soort samenhang en zijn gesitueerd in rommelige landschappen met daarin fragmenten uit de kunst-geschiedenis en popcultuur”.
Oscar Creemers daarentegen rekt het concept schilderen naar de andere kant tot het maximale op; er hoeft niet eens verf aan te pas te komen. Alle opvattingen over kwaliteit in de zin van ambachtelijkheid, materiaal en techniek, worden genihiliseerd: “Een abstractie van het niets is het doelbewust balanceren op de grens van het zijn en niet zijn. Het gaat om de manier van aanpak” (Creemers). . Zo benaderen beide kunstenaars de schilderkunst ieder vanuit een tegengestelde richting: Moon vanuit een voorstelling en Creemers vanuit een abstractie. Of is dit een te snelle conclusie die omgedraaid dient te worden? Het gestalte geven aan een voorstelling is een abstracte aangelegenheid, terwijl een abstractie van “niets” kan resulteren in een letterlijk “ding”. Hiermee is volgens de kunstenaars weer eens aangegeven dat de schilderkunst een complexe materie is. Het werk van Moon en Creemers is dusdanig tegengesteld dat het elkaar complementeert. De kunstenaars werken al bijna 20 jaar samen in “Los Dancing Queens”, “een kunstwerk dat uitziet als een rockband”.

In ‘t Brandweer laten de kunstenaars hun laatste werk zien: schilderijen, objecten en video’s.

De officiële opening vindt plaats op zondag 26 oktober a.s om 15.00 uur met Eikelbar; de tentoonstelling loopt door t/m zondag 30 november .

Geef een reactie