Het idee van SPACE is om de vlam te ontsteken met de inworp van een munt van 1 euro in een automaat. Vervolgens brandt de vlam enige tijd, met behulp van zonne-energie. De indiener van de munt krijgt een ticket met daarop een gedicht. Elke 20ste muntinwerper wint 2 tickets voor een voorstelling, een expositie of andere culturele activititeit.
Met het geld dat binnenkomt worden kunstwerken aangekocht van jonge, lokale talenten. Een commissie onder leiding van Stijn Huyts bepaalt welke kunstwerken in aanmerking komen. In die commissie zal ook een vertegenwoordiger van SAM plaatsnemen. SPACE startte met het idee voor de vlam in Luik, inmiddels is Maastricht daarbij gekomen en de bedoeling is dat ook andere Euregionale steden zich aan zullen sluiten. Op deze manier ontstaat er een unieke verzameling van Euregionale kunst. In Maastricht wordt het project begeleid door SAM.

Geef een reactie