Op verzoek van Het Werkgebouw onderstaand bericht:

Het Werkgebouw is een initiatief voor ambachtelijke ondernemers in Maastricht die samen willen werken. Het Werkgebouw richt zich op het verenigen van verschillende ambachtelijke ondernemers. De ondernemers hebben met elkaar gemeen dat zij gericht zijn op de productie en de verwerking van materiële goederen of waren. Hun werk kan puur handwerk zijn, maar ook tot stand komen door kleinschalige mechanische of automatische werkprocessen. Zowel oude als nieuwe ambachten kunnen een plek vinden in Het Werkgebouw. (zie voor meer informatie de website www.hetwerkgebouw.nl)

Het Werkgebouw is op zoek naar een locatie voor de lange termijn in een industrieel pand in Maastricht. Dit is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarom wil Het Werkgebouw een aantal keer voor een korte periode op een tijdelijke locatie vestigen.
We zijn druk bezig om voor de laatste 6 weken van 2013 (ongeveer 23 november tot en met 3 januari) een plek te vinden om Maastricht kennis te laten maken met Het Werkgebouw en jullie als ambachtelijke ondernemers gelegenheid te geven je producten te laten zien aan een groter publiek. Op dit moment zijn we in ieder geval in gesprek over een winkelpand aan de Minckelersstraat 16.

Om verdere concrete stappen te kunnen zetten, hebben we nu een aantal ondernemers nodig dat deze tijdelijke locatie wil gaan vullen. Vandaar deze oproep aan jullie om je hiervoor in te schrijven.

Bovendien hebben we een financieringsverzoek ingediend bij de gemeente waarover we begin november uitsluitsel krijgen. Mocht dit gehonoreerd worden, dan zullen we de subsidie gebruiken voor (een gedeelte van) de huurkosten. In de genoemde prijzen hieronder is nog geen rekening gehouden met deze subsidie, dus mogelijk wordt de bijdrage nog lager. Zodra we hier meer over weten zullen we jullie berichten.

Wat bieden we jullie:
– een verkoop- tentoonstellingsplek op een goede locatie in de binnenstad; gelegenheid om, net als straks in Het Werkgebouw, andere ambachtelijke ondernemers te leren kennen en mee samen te werken;
– een koffie- en theebar met taart voor bezoekers;
– een paar weekenden een klein evenement, zoals we dat straks ook met elkaar in Het Werkgebouw willen doen (denk aan interessante lezingen over bijv. het broodfonds, een middag waarin je de makers kunt ontmoeten, een workshop door een of meerdere van jullie, etc.);
– drie openingsdagen: vrijdag, zaterdag en zondag (en mogelijk in de vakantie meerdere dagen, wanneer we met elkaar de bezetting rond krijgen);
– een strakke organisatie die door ons wordt verzorgd, bij voorkeur aangevuld met enkelen van jullie.

Wat vragen we jullie:
– een bijdrage van ongeveer 250 a 300 euro voor de huur van het pand voor de periode van 6 weken (bij meer dan 10 ondernemers kan de prijs wat lager uitkomen en wanneer de subsidie van de gemeente door gaat zal deze bijdrage ook lager worden);
– een afdracht van 5% van je eigen omzet voor PR-materiaal, inrichting, pinbetaling, internet etc.;
– een paar dagen (of dagdelen, wanneer we dit met elkaar kunnen organiseren) gastheer of gastvrouw zijn op de locatie (er is waarschijnlijk ook ruimte om kleine werkzaamheden ondertussen uit te voeren en er wordt nog onderzocht of een internetverbinding mogelijk is);
– het gedachtegoed van Het Werkgebouw uitdragen;
– met elkaar de locatie inrichten;
– met elkaar een paar kleine evenementen organiseren.

Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan in voor 1 oktober door een email te sturen aan info@hetwerkgebouw.nl. Je krijgt direct een bevestigingsmail en wordt vervolgens op de hoogte gehouden over het aantal deelnemers tot dan toe. Op 24 oktober hebben we van 19.30 – 21.00 een bijeenkomst met de deelnemers om te spreken over inrichting, bemanning van de winkel, evenementen etc. (locatie volgt later nog). Eventuele vragen of opmerkingen kunnen ook al via de mail aan ons gesteld worden. Op 8 november dient de huurbijdrage overgemaakt te zijn en vanaf 23 november start de inrichting van de locatie.

We hopen op deze manier, in afwachting van een definitief gebouw, Het Werkgebouw al op de kaart te zetten van Maastricht en zijn voornemens om in 2014 vaker een tijdelijke locatie met elkaar te verzorgen.

Wanneer je nog andere mensen kent die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te doen, of die het leuk vinden om een of meerdere dagen gastheer of –vrouw te zijn, stuur dit bericht dan gerust door.

Geef een reactie