Zoals verwacht hebben VVD, CDA en PVV afgesproken zwaar te bezuinigen op cultuur. Er ligt een desastreus regeerakkoord: de bezuiniging op de cultuurbegroting zal oplopen tot veel méér dan 200 miljoen euro, wat vooral de podiumkunsten zal treffen. Daarnaast zullen ten gevolge van bezuinigingen op de mediabegroting de omroeporkesten verdwijnen en zal per 1 januari 2011 de btw op toegangskaartjes van 6% naar 19% gaan.
Dat iedereen moet bezuinigen staat vast. Daar moet en wil ook de kunst en cultuursector in Nederland een steentje aan bijdragen. Er is nu echter sprake van een bezuiniging op kunst en cultuur van ruim 22%, terwijl op de hele rijksbegroting 7% bezuinigd gaat worden. En dat terwijl de kunstbegroting maar een half procent van de totale rijksbegroting beslaat. Zwaar bezuinigen op cultuur levert in verhouding weinig op maar zal enorme gevolgen hebben. Toneelgezelschappen en orkesten die met veel menskracht, passie en hart voor de samenleving zijn opgebouwd zullen verdwijnen. Graag denken wij mee over manieren om in redelijkheid te bezuinigen met zo min mogelijk schade.. Steun ons en onze collega’s daarin door de petitie te tekenen op.

www.stopculturelekaalslag.nl

Stop Culturele Kaalslag is een samenwerkingsverband van vele belangenorganisaties voor kunst en cultuur. Op de website is het gehele manifest te lezen.

Geef een reactie