In 2008, om precies te zijn op 4 juni, bestond SAM 15 jaar! Het aantal ateliers binnen het gemeentelijk atelierbeleid groeide in deze periode van 65 naar zo’n 165. SAM maakte van deze gelegenheid gebruik om – op een feestelijke wijze- de laatste activiteiten van onze stichting aan onze kunstenaars en andere geïnteresseerden te laten zien: zo openden wij op zondag 29 juni jl officieel het nieuwe pand, Achter de Barakken, de "Loss-ateliers" genaamd en realiseerden wij deze zomer in ‘t Brandweer een speciale tentoonstelling "Het Hemels Atelier" ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan.

Geef een reactie