01.09.2012 t/m 30.09.2012
Een expositie van Jacqueline Machado de Souza

Als er één terugkerend element zit in het videowerk van Jacqueline Machado de Souza, dan is het een gevoel voor de onalledaagsheid van het dagelijks leven. Haar observaties laten zien dat de gebeurtenissen en opeenvolgingen in de gewone wereld vol zijn van verbanden, subtiliteiten en details die je in het voorbijgaan makkelijk ontgaan. Het op afstand houden van voornemens en scenario’s leidt tot onvermoede inkijkjes in de aard van de realiteit. Willekeurige momenten blijken de kwaliteit te hebben van een performance of een tableau vivant.
Traditionele scheidslijnen tussen kunst, cultuur, natuur, privaat, publiek, toeval en enscenering vervagen. De minimale postproductie brengt constellaties boordevol betekenis aan het licht. Door het gebruik van slowmotion wordt de relatie tussen intimiteit en publieke ruimte transparant en grijpbaar. De ontmoeting tussen de camera en de alledaagse gebeurtenis laat zien dat alle rijkdom al aanwezig is: in de periferie, in de mensen die door het beeld lopen, in het spel tussen de personen die schijnbaar centraal staan, in het web van individuen, objecten en configuraties. Wat beklijft is een harmonie die balanceert tussen ontdekking en ontmoeting, compassie en nuchtere waarneming, prisma en spiegel, realiteit en kunst.

Jacqueline Machado de Souza studeerde fotografie aan de Academie voor Schone Kunsten in Hasselt. Haar werk was onder meer te zien in Dagmar de Pooter Gallery (Antwerpen), Museum Het Domein (Sittard), BALINHOUSEPROJECTS (Londen) en Galerie Van Laethem (Oud-Rekem).

Opening: 1 september 2012 om 17.00 uur. David Deprez, artistiek directeur Lumière Cinema, geeft een korte toelichting.

Geef een reactie