Een project met een Euregionale collectie van hedendaagse kunst

SPACE Collection + Friends is het eerste deel van een Euregionale dubbeltentoonstelling. Het Luikse SPAC (Société Publique d’Aide Culturelle) presenteert in de projectruimte van ‘t Brandweer met 18 kunstenaars een dwarsdoorsnede uit haar SPACE Collection en voegt daar 4 Duitse kunstenaars aan toe.


Als publiekstrekker siert een opvallend interactief beeld het voorterrein van ‘t Brandweer. De sculptuur, gekoppeld aan een parkeerautomaat, fungeert tegelijk als middel tot crowd funding, om zo hedendaagse Maastrichtse kunst aan de SPACE collectie toe te voegen. Immers, met de ingeworpen munten voeden de donateurs het fonds waarmee de collectie wordt uitgebreid.

Tijdens het tweede gedeelte van het project (dat gedeeltelijk parallel aan de Maastrichtse versie loopt), zal een aantal Nederlandse kunstenaars in Aken exposeren, wederom in combinatie met een dwarsdoorsnede uit de SPACE collectie.

De Belgische kunstenaar Alain de Clerck ontwikkelde SPAC in 2002 bij gebrek aan een beleid van kunstaankopen door de stad Luik. SPAC heeft tot doel om een internationale kunstcollectie te verwerven binnen een netwerk van Euregionale steden en met exposities de deelnemende kunstenaars te ondersteunen. SPAC maakt hedendaagse kunst toegankelijk voor iedereen, door deelnemende passanten, de overheid, bedrijven en sponsoren bij het project te betrekken.

SPAC ambieert op middenlange termijn diverse interactieve beelden in de verschillende partnersteden te ontwikkelen en daarnaast een mobiele en multidisciplinaire collectie te verwerven. Door uitwisseling van de collecties worden de Europese kunstenaars en hun werk op dynamische wijze gepromoot.

Opening: 8 september 2011 om 19:00u.

Geef een reactie