Drie uiteenlopende kunstenaars in één tentoonstelling, Celine Schroeder, Cecilia Aguero en Nico Yerna. Een Unusual Threesome? Binnen de ruimte is het werk van de kunstenaars visueel van elkaar gescheiden door verplaatsbare wanden.
In het werk van Celine Schroeder staat de maatschappelijke blik op het vrouwelijke lichaam centraal, waarbij clichés, stereotypen en vastgeroeste sjablonen worden geanalyseerd en hun eenzijdigheid wordt ontmaskerd. In haar recenter werk gebruikt ze foto’s uit de massamedia als uitgangspunt voor haar tekeningen. Het “invriezen” van alledaagse vertrouwde momenten, wat soms vreemde beelden oplevert, fascineert haar. Dit levert tekeningen op, die als losse momenten opgevat kunnen worden, maar ook als een groter geheel als een beeld van een maatschappij.

Een maatschappijkritische houding heeft ook Cecilia Aguero, waar identiteit en menselijke relaties in onze moderne samenleving, een egalitaire massamaatschappij waarin een grote verscheidenheid aan mensen leeft, een belangrijk onderdeel van haar werk is. Grote groepen gelijk lijkende zwartwitte figuren, die bij nader inzien toch niet helemaal gelijk zijn, domineren haar werk. Ze representeren ze de schijnbare paradox van individualisme in een egalitair geheel. De elementen vormen samen evenwichtige en solide structuren; netwerken van eenvormigheid en consensus. Ondanks de contrasten en verscheidenheid ontleent het werk daarom haar kracht en betekenis aan harmonie en homogeniteit. De zo ontstane gemeenschappelijke identiteit verenigt echter niet alleen, zij verdeelt ook weer; egalitarisme en het individualisme worden gerealiseerd.

Nico Yerna loopt als kunstenaar tegen de formele grenzen van materiaal en techniek en zoekt een weg om deze te overkomen. Zo worden schilderijen uit het uit het tweedimensionale vlak gehaald door ze te transformeren naar collages en onderzoekt hij de formele schilderkundige ruimte in relatie met de plaats en weergave van licht. Hij werkt vanuit een autobiografische en psychologische aanpak, waarbij vormen en de daaraan gekoppelde ideeën in elkaar vloeien. Taal speelt een belangrijke rol en roept beelden op en creëert een spanningsboog met de reeds afgebeelde voorstelling. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van een groot aantal verschillende technieken en materialen, die veelvuldig met elkaar gecombineerd worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Luuk Nouwen (coördinator tentoonstelling) tel: 0619184042 . SAM tel: 043-3614561 Celine Schroeder tel: 0615524122 Cecilia Aguero tel: 043-3630974 Nico Yerma tel: 0641357912.

Openingstijden: De officiële opening vond plaats op zondag 15 februari 2009. De tentoonstelling loopt van 15 februari tot 19 februari en van 27 februari tot 22 maart. ‘t Brandweer is geopend van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. adres: Capucijnenstraat 21, Maastricht.

Geef een reactie