SAM hanteert voor aanvragen voor inschrijvingen op de wachtlijst en daarnaast voor voorkomende hertoetsingen van de beroepspraktijk van de huurders bij SAM, een professionaliteitstoets. Deze toets wordt bij SAM door een onafhankelijke commissie uitgevoerd. Deze commissie toetst aan de hand van het door het bestuur vastgesteld verhuurbeleid en bestaat uit een tweetal autonome kunstenaars en een aantal externe deskundigen.

De commissie heeft behoefte aan uitbreiding in de vorm van een toegepast kunstenaar. Van een kandidaat commissielid wordt verwacht dat hij/zij voldoende bekend is met het beroepsveld van de vormgevers. Daarnaast wordt aan een commissielid gevraagd om de door SAM voorgelegde stukken, zo objectief mogelijk te beoordelen.

Gemiddeld komt de commissie zo’n 8 à 10 maal per jaar bij elkaar. Voor de werkzaamheden is een bescheiden onkostenvergoeding beschikbaar.

Bent u toegepast kunstenaar, geïnteresseerd, en denkt u voldoende toegerust te zijn om deze functie te vervullen, stuur dan vóór 4 januari a.s. een brief of mail naar SAM. Graag ontvangen wij daarbij uw motivatie en een van documentatie voorzien c.v

Geef een reactie