Regardless of Others

01.09.2012 t/m 30.09.2012Een expositie van Jacqueline Machado de Souza Als er één terugkerend element zit in het videowerk van Jacqueline Machado de Souza, dan is het een gevoel voor de onalledaagsheid van het dagelijks leven. Haar observaties laten zien dat de gebeurtenissen en opeenvolgingen in de gewone wereld vol zijn van verbanden, subtiliteiten en details […]

Het Autonome Tekenen

Het Autonome Tekenen2e jaar studenten autonome beeldende kunst | ABKM 8 juni t/m 4 juli 2012 Beginnende kunststudenten waarderen het medium tekenen vaak alleen als ‘schets’. Daardoor blijven interessante talenten soms te lang verborgen in schetsboeken en dummy’s. Dat is verwonderlijk want de tekening heeft een geheel eigen autonoom karakter waar vorig jaar bijvoorbeeld aandacht […]

Uit de keuken van SAM: ‘Knitting Image’

Bekijk de filmpjes van ‘Uit de keuken van SAM: Knitting Image’ nu op Youtube: http://www.youtube.com/uitdekeukenvan (Filmpjes van VANAFNUL; Monique Colen en John Rouvroye)

Silent Disco

Silent Disco – Een tentoonstelling van Esther de Bont Uitvergrote tekeningen van mensachtige figuren die zich door de ruimte heen ‘bewegen’ en zich tot elkaar verhouden. Hier en daar bevestigd aan wanden maar ook los in de ruimte. Papieren figuranten in een nagebootste wereld, dansend op ingebeelde tonen. De opstelling onderzoekt een beleving van stilte […]

Icolator

De poorten van ’t Brandweer zouden – vanwege de kou – tijdens de winterperiode gesloten blijven. Nu sneeuw en ander winterweer uitblijven, heeft kunstenaar Etienne van Berlo besloten zijn ruimtelijke installatie ‘Ice olate luchtkastelen’, die tot eind februari in de expositiezaal te zien zou zijn, af te breken om plaats te maken voor een nieuwe […]