Wat is het verhaal?

Energiebedrijf Essent sponsorde jarenlang het branden van de fakkel van Minckelers. Tot het bedrijf besloot dat niet langer te doen. Een probleem, want waar moest nu het geld vandaan gehaald worden om de vlam te laten branden? Het stadsbestuur besloot een prijsvraag in het leven te roepen voor het beste idee om de vlam een […]

Het idee

Het idee van SPACE is om de vlam te ontsteken met de inworp van een munt van 1 euro in een automaat. Vervolgens brandt de vlam enige tijd, met behulp van zonne-energie. De indiener van de munt krijgt een ticket met daarop een gedicht. Elke 20ste muntinwerper wint 2 tickets voor een voorstelling, een expositie […]

Vanwaar de kritiek?

Er zijn nogal wat Maastrichtenaren die vinden dat dit project ronduit een belediging is voor Minckelers. Want de vlam van Minckelers, de uitvinder van het gaslicht, moet op gas branden en niet op zonne-energie. En permanent, niet alleen tijdelijk na een muntinworp. Vlak voor de opening van Minckelers 2.0 werd er dan ook geprotesteerd en […]

Controversieel

Als je controversiële kunst googelt, kom je al snel op deze tekst: Vanaf de negentiende eeuw zijn kunstenaars niet alleen op zoek naar grenzen, ze rekken die ook op en gaan er dwars doorheen. Daarmee komt wat kunstenaars doen op gespannen voet te staan met de heersende waarden en normen, vooral wanneer kunstenaars de publieke […]